Spørretimespørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til samferdselsministeren

Datert: 12.01.1995
Besvart: 18.01.1995 av samferdselsminister Kjell Opseth

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): "Det har vorte varsla at om lag 300 postkontor skal leggjast ned dei næraste åra, og dette har statsråden kalt god distriktspolitikk.

Kor mange postkontor meiner statsråden vi skal sitje igjen med når rasjonaliseringsarbeidet i Posten er over?"


Les hele debatten