Spørretimespørsmål fra Ole Johs. Brunæs (H) til samferdselsministeren

Datert: 12.01.1995
Besvart: 18.01.1995 av samferdselsminister Kjell Opseth

Ole Johs. Brunæs (H)

Spørsmål

Ole Johs. Brunæs (H): "Av Drammens Tidende og Buskeruds Blad fra 11. januar 1995 fremgår at det i 1993 ble inngått en intensjonsavtale mellom Strømmen ABB og NSB der en betydelig økning av underleveranser til NSB inngikk. I avtalen ble det videre erklært at ABB skulle levere 4 nye IC-70 togsett.

Hvilke prinsipper ligger til grunn for NSBs intensjonsavtaler, og sikrer NSBs rutiner at forespørsler om leveranser av rullende materiell sendes ut på anbud?"


Les hele debatten