Spørretimespørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 12.01.1995
Besvart: 18.01.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): "Gjennom media den siste tiden er det kommet fram at omfanget av elever som bærer våpen på skolen er økende, og at vold i skolemiljøet har blitt mer vanlig.

Hvilke tiltak kan settes i verk for å motvirke denne alarmerende utvikling?"


Les hele debatten