Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til finansministeren

Datert: 04.01.1995
Besvart: 18.01.1995 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): "Forbodet mot å ta last med utenlandsk semitrailer internt i Noreg er ei stor konkurransemessig ulempe for norske transportørar. Saka har vore til handsaming hjå norske styresmakter i lengre tid.

Kva kan statsråden gjera for å få fortgang på saka?"


Les hele debatten