Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til finansministeren

Datert: 13.01.1995
Besvart: 18.01.1995 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): "Statens Vegvesen har i fleire fylke av helseomsyn gitt høve til bruk av blank diesel i staden for avgiftsfri diesel.

Vil finansministeren syta for at salet av farga diesel vert stoppa til fargestoffa er godkjende som ikkje-skadelege?"


Les hele debatten