Spørretimespørsmål fra Roy N. Wetterstad (Uavh) til bistandsministeren

Datert: 13.01.1995
Besvart: 18.01.1995 av bistandsminister Kari Nordheim-Larsen

Roy N. Wetterstad (Uav)

Spørsmål

Roy N. Wetterstad (Uavh): "Norsk bistandspolitikk er mislykket. Ifølge Dagens Næringsliv bekreftes dette i en rapport som Utenriksdepartementet har fått utarbeidet ved Christian Michelsens Institutt.

Vil statsråden garantere at slike rapporter eller annen nedslående dokumentasjon om norsk u-hjelp, ikke holdes tilbake eller unntas offentlig- het?"


Les hele debatten