Spørretimespørsmål fra Erik Solheim (SV) til statsministeren

Datert: 07.05.1997
Spørsmålet er trukket tilbake

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): På en pressebriefing 6. mai 1997 sa statsministeren at byggestart for gasskraftverkene måtte vente til det var gitt utslippstillatelse, ventelig en gang i 1998. Samtidig sier Naturkraft at de vil gå i gang med bygging av kraftverkene så snart konsesjonen er ferdigbehandlet i Olje- og energidepartementet.

Hvordan vil statsministeren sikre at det er hans tidsplan og ikke Naturkrafts som følges når det gjelder byggestart for gasskraftverkene?


Les hele debatten