Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til helseministeren

Datert: 12.01.1995
Besvart: 18.01.1995 av helseminister Werner Christie

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Ifølge Aftenposten 12. januar 1995 får ikke de fødende ved Aker sykehus tilbud om bruk av lystgass. Grunnen til dette er at ventilasjons- anlegget er for gammelt, slik at gass forblir i fødestuene. Det kan ta år før anlegget blir skiftet ut.

Hva kan statsråden gjøre for å bidra til at dette tilbudet så raskt som mulig igjen kan bli tatt i bruk ved Aker sykehus?"


Les hele debatten