Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 13.01.1995
Besvart: 18.01.1995 av helseminister Werner Christie

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Vil helseministeren omgjøre sitt vedtak om ikke å tillate Feiringklinikken å ta i bruk laserbehandling for pasienter med livstruende hjertelidelser?"


Les hele debatten