Spørretimespørsmål fra Erik Solheim (SV) til utenriksministeren

Datert: 20.01.1995
Besvart: 25.01.1995 av utenriksminister Bjørn Tore Godal

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): "Jeg vil vise til mitt spørsmål av 13. april 1994 om menneskerettighet- situasjonen i Colombia. I sitt svar sa da utenriksministeren blant annet: "Forslaget om etablering av en stilling som spesialrapportør for Colombia under FNs menneskerettighetskommisjon, er vi fra norsk side rede til å drøfte."

Vil Regjeringen nå arbeide aktivt for at det opprettes en spesial- rapportør for Colombia?"


Les hele debatten