Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 19.01.1995
Besvart: 25.01.1995 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Kommunal- og arbeidsministeren har uttalt at han tror det er svært lite hensiktsmessig å fatte beslutninger om kommuneinndelinger gjennom folkeavstemninger.

Hva er statsrådens begrunnelse for dette?"


Les hele debatten