Spørretimespørsmål fra Jørgen Holte (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 20.01.1995
Besvart: 25.01.1995 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Jørgen Holte (Sp)

Spørsmål

Jørgen Holte (Sp): "I rundskriv av 22. desember 1994 orienterer departementet Direktoratet for Brann- og Eksplosjonsvern og dei aktuelle kommunane om endra ordning for tildeling av tresifra varslingsnummer for brann og ulukke. Brevet har eit inn- hald som klart tolkar seg bort frå Stortinget sitt vedtak av 24. oktober 1994.

Vil statsråden syte for at vedtaket blir gjort kjend for både Direkto- ratet og dei aktuelle kommunane, og kvifor gjer statsråden nye forsøk på å omgå Stortinget sitt vedtak?"


Les hele debatten