Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Datert: 19.01.1995
Besvart på vegne av: Samferdselsministeren
Besvart: 25.01.1995 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): "I Klassekampen 19. januar 1995 heter det at den ekstrasatsing som ble vedtatt i Norsk jernbaneplan 1994-97 ikke skal ligge til grunn for NSBs planlegging, ifølge beskjed fra departementet. Dette til tross for en klar styrking av norsk økonomi og oppnåelse av målsettinga om kutt i overføringene.

Medfører det riktighet at ekstrasatsinga er skrinlagt også for resten av jernbaneplanperioden?"


Les hele debatten