Spørretimespørsmål fra Jorunn Hageler (SV) til kulturministeren

Datert: 17.01.1995
Spørsmålet er trukket tilbake

Jorunn Hageler (SV)

Spørsmål

Jorunn Hageler (SV): "28. november 1994 sa det norske folk nei til medlemskap i EU. Til tross for dette signaliserer kulturministeren gjennom media at hun ønsker å utvide EØS-avtalen til også å gjelde kulturområdet, et område vi i dag står fritt til selv å bestemme.

Når og på hvilken måte vil Stortinget få seg forelagt denne saken, og vil dette eventuelt få konsekvenser for de kulturpolitiske retningslinjer og støtteordninger Stortinget har vedtatt?"


Les hele debatten