Spørretimespørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til finansministeren

Datert: 20.01.1995
Besvart: 25.01.1995 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): "I finanstalen 4. oktober 1994 uttalte finansministeren blant annet at ligningsverdien gjennomgående var mellom 10% og 30% av boligens verdi. Etter at et flertall i Stortinget vedtok å øke takstene med 10% har eksisterende ulikheter i boligbeskatningen blitt enda verre.

Vil finansministeren sikre at ligningsmyndighetene gis adgang til å nedsette ligningstakstene for egen bolig på individuell basis, dersom takstene etter siste års økning overstiger 30-35% av markedsverdien?"


Les hele debatten