Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til administrasjonsministeren

Datert: 20.01.1995
Besvart: 25.01.1995 av administrasjonsminister Nils Olav Totland

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Etter press fra de store aktørene i daglig- og kioskvaremarkedet er Freia tvunget til å gi opp sin egendistribusjon. Resultatet nå er tap av 114 arbeidsplasser. På sikt kan resultatet bli dårligere vareutvalg og høyere priser. Bedriftsklubben på Freia har i lang tid forsøkt å få Konkurransetilsynet til å gripe inn, men har blitt avvist blant annet med begrunnelse begrensede ressurser.

Har Konkurransetilsynets oppfølging av denne saka vært god?"


Les hele debatten