Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til nærings- og energiministeren

Datert: 20.01.1995
Besvart: 25.01.1995 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): "Norsk Forsvarsteknologi AS (NFT) sitt vedtak om å legge ned sin avdeling i Narvik medfører at over 80 arbeidsplasser går tapt, samt at det teknologiske miljø i Narvik blir betydelig forringet. Narvik kommunestyre vedtok 19. januar 1995 å opprette selskapet NATEK A/S som har som mål å overta mest mulig av NFTs virksomhet i Narvik.

Vil nærings- og energiministeren bidra til at NATEK A/S vederlagsfritt får overta NFTs anlegg og kontrakter knytta til avdelinga i Narvik?"


Les hele debatten