Spørretimespørsmål fra Kaci Kullmann Five (H) til utenriksministeren

Datert: 27.01.1995
Rette vedkommende: Sosialministeren
Besvart: 01.02.1995 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Kaci Kullmann Five (H)

Spørsmål

Kaci Kullmann Five (H): "Tusenvis av norske pensjonister bor i Spania av helsemessige årsaker. EØS-avtalen sikrer dem helsetilbud på linje med spanske borgere, men det kre- ves at all kommunikasjon med pasienten foregår på spansk. Tolketjeneste er helt nødvendig for at pensjonistene skal kunne nyttiggjøre seg EØS-avtalens rettigheter. Dagens ordning for tolking gir ikke de eldre tilstrekkelig trygghet.

Vil utenriksministeren vurdere hvorledes behovet for tolkehjelp kan løses?"


Les hele debatten