Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til landbruksministeren

Datert: 27.01.1995
Besvart: 01.02.1995 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "I brev frå Landbruksdepartementet i desember 1994 til landets fylkes- menn om dei EU-utgreiingane som vart gjort i regi av landbruksavdelingane i fylka heiter det mellom anna: "En del av utredningene bidro etter departe- mentets mening til en uheldig offentlig debatt". Det står dessutan: "Landbruksavdelingene må ha lojalitet til den enhver tid sittende Regjering."

Kan statsråden gje eksempel på EU-utgreiingar frå landbruksavdelingane som har synt illojalitet overfor Regjeringa?"


Les hele debatten