Spørretimespørsmål fra Einar Steensnæs (KrF) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 27.01.1995
Besvart: 01.02.1995 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Einar Steensnæs (KrF)

Spørsmål

Einar Steensnæs (KrF): "Prosjektet OSKAR ble igangsatt med bakgrunn i attføringsmeldingen. Målet med prosjektet har vært å hjelpe fuksjonshemmede elever til varig, lønnet arbeid. Arbeidsmarkedsetaten, som er en viktig samarbeidspartner i prosjektet, synes imidlertid å ha gitt prosjektet lav prioritet.

Hva vil statsråden gjøre for å sørge for en bedre oppfølging fra arbeidsmarkedsetatens side?"


Les hele debatten