Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 20.01.1995
Besvart: 01.02.1995 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp)

Spørsmål

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp): "Oslo Hovedflyplass AS har søkt om tillatelse til å slippe ut store mengder acetat, glykol og olje/drivstoff i grunnen på Gardermoen. Naturvern- forbundet og andre er bekymret over planene.

Vil miljøvernministeren sørge for at det blir utarbeidet en analyse over den totale forurensningen som vil ramme grunnvannsbassenget på Garder- moen etter at hovedflyplassen er ferdig utbygget, og videre arbeide for å begrense utslippene i størst mulig grad?"


Les hele debatten