Spørretimespørsmål fra Einar Olav Skogholt (A) til samferdselsministeren

Datert: 13.01.1995
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Einar Olav Skogholt (A)

Spørsmål

Einar Olav Skogholt (A): "Det foreligger ei innstilling om nedleggelse av en rekke opplysnings- sentraler. Det er stor usikkerhet om kriteriene for nedleggelse.

Hvilke kriterier har man fulgt, og hva kan samferdselsministeren gjøre for å opprettholde sentralen på Tynset?"


Les hele debatten