Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til samferdselsministeren

Datert: 20.01.1995
Besvart: 01.02.1995 av samferdselsminister Kjell Opseth

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "En ny reguleringsplan for E6 gjennom Vestby vedtatt i juni 1993 medfører at 10 eiendommer som har vært båndlagt siden 1990 må rives. Det er et overgrep mot eierne at innløsning ennå ikke har skjedd på tross av at Vestby kommune satte som krav for å godkjenne reguleringskravet at eien- dommene skulle innløses umiddelbart etter reguleringsvedtaket.

Hva akter samferdselsministeren å gjøre?"


Les hele debatten