Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til samferdselsministeren

Datert: 27.01.1995
Besvart: 01.02.1995 av samferdselsminister Kjell Opseth

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Det påstås at NSB ikke har utbedret den mangelfulle merkingen av bremsesystemene på nærmere 60 lokomotiver. Stengekraner som ikke er forsvarlig merket har avgjørende betydning for sikkerheten under kjøring, hevder lederen i Norsk Lokomotivmannsforbund.

Mener statsråden det foreligger et brudd på arbeidsmiljølovens "Forskrift om tekniske innretninger", og hva vil han foreta seg i saken?"


Les hele debatten