Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til samferdselsministeren

Datert: 27.01.1995
Besvart: 01.02.1995 av samferdselsminister Kjell Opseth

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): "Å betre kollektivtilboda i distrikta er viktig. Meiningslause konse- sjonsreglar er i dag ein alvorleg hemsko. Haukelid-ekspressen stoppar til dømes på torget i Notodden, men har ikkje lov til å ta passasjerar til Oslo og vice versa.

Vil statsråden ta initiativ til å endre regelverket slik at dei reisande sjølve fritt kan velgje alternativ?"


Les hele debatten