Spørretimespørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 25.01.1995
Besvart: 01.02.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): "Bergen kommune har søkt Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet om å opprette aldersblandede klasser i skoler som tilbyr undervisning på alle alderstrinn. Statsråden har tidligere avslått en søknad fra Trondheim kommune med tilsvarende innhold, begrunnet ut fra mønsterplanen.

Vil statsråden på ny sørge for at denne muligheten for kommunal innsparing på bekostning av elevene ikke tillates?"


Les hele debatten