Spørretimespørsmål fra Hans J. Røsjorde (FrP) til finansministeren

Datert: 26.01.1995
Besvart: 01.02.1995 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Hans J. Røsjorde (FrP)

Spørsmål

Hans J. Røsjorde (FrP): "Turisttrafikken er en svært viktig faktor for næringslivet på Vestlandet. Det ligger et stort økonomisk potensiale gjennom å benytte Bergen som snuhavn for den økte trafikk med turistskip.

Hva gjør statsråden for å legge forholdene til rette for at Bergen tollmessig og ellers kan fungere som snuhavn?"


Les hele debatten