Spørretimespørsmål fra Einar Steensnæs (KrF) til finansministeren

Datert: 27.01.1995
Besvart: 01.02.1995 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Einar Steensnæs (KrF)

Spørsmål

Einar Steensnæs (KrF): "En rekke eldresentra tilbyr hår- og fotpleietjenester som en naturlig del av senterets samlede tjenestetilbud. Sentrene stiller både lokaler og utstyr gratis til disposisjon slik at de eldre slipper med en liten egenandel for disse tjenestene. Men i enkelte tilfeller har skattemyndighetene krevet merverdiavgift av slike tjenester.

Mener finansministeren at dette er en rimelig tolkning av lovverket?"


Les hele debatten