Spørretimespørsmål fra Anita Apelthun Sæle (KrF) til justisministeren

Datert: 25.01.1995
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 01.02.1995 av kulturminister Åse Kleveland

Anita Apelthun Sæle (KrF)

Spørsmål

Anita Apelthun Sæle (KrF): "Justisdepartementet har bestemt at mellom 200 og 300 tamiler skal sendes tilbake til Sri Lanka. Det er enda ikke inngått fredsavtale i landet, og mange er engstelige for konsekvenser av en slik tilbakesendelse.

Finner ikke justisministeren på denne bakgrunn at det er best å vente med en slik tilbakesendelse til situasjonen er mer avklart?"


Les hele debatten