Spørretimespørsmål fra Solveig Sollie (KrF) til barne- og familieministeren

Datert: 27.01.1995
Besvart: 01.02.1995 av barne- og familieminister Grete Berget

Solveig Sollie (KrF)

Spørsmål

Solveig Sollie (KrF): "Barnevernsloven gir hjemmel for å tvangsinnlegge barn i institusjon i 12 måneder med mulighet til forlengelse i ytterligere 12 måneder etter vedtak i fylkesnemnda. Praksis viser at fylkesnemnda sjelden fatter vedtak om forlengelse.

Vil statsråden ta et initiativ overfor fylkesnemndene slik at intensjonen i loven oppfylles?"


Les hele debatten