Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til helseministeren

Datert: 23.01.1995
Besvart: 01.02.1995 av helseminister Werner Christie

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Sykepleieledelsen ved sykehus i Hedmark vil ikke gi hjelpepleiere nødvendig videreutdanning. Dette er et generelt problem. Videreutdannings- forsøk har blitt vanskeliggjort av sykepleierne. Problemet har blitt så stort at hjelpepleiere i Hedmark har anmeldt sykepleiere til Arbeidstilsynet for mobbing og trakassering.

Hva vil statsråden gjøre for å få slutt på denne profesjonskampen?"


Les hele debatten