Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til helseministeren

Datert: 23.01.1995
Besvart: 01.02.1995 av helseminister Werner Christie

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "I brev til helseministeren datert 6. september 1994 ba jeg om at helseministeren måtte bidra til at steriliseringsarkivene (gjelder omstreifere) ble åpnet for seriøs forskning, blant annet for å få de faktiske forhold omkring dette på bordet. Da jeg ennå ikke har fått noe svar vil jeg stille følgende spørsmål:

Har helseministeren gjort noe i denne saken?"


Les hele debatten