Spørretimespørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til planleggings- og samordningsministeren

Datert: 07.05.1997
Besvart: 14.05.1997 av planleggings- og samordningsminister Bendik Rugaas

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): Statens Pensjonskasse har i den senere tid hatt stort arbeidspress og enkelte pensjonister har av den grunn fått pensjonene for sent utbetalt. Dette kan i verste fall medføre at pensjonister må søke sosialkontoret for å få penger til livsopphold.

Kan statsråden tenke seg mulige løsninger for at slike situasjoner unngås i framtida?


Les hele debatten