Spørretimespørsmål fra Erna Solberg (H) til helseministeren

Datert: 26.01.1995
Fremsatt av: Siri Frost Sterri (H)
Besvart: 01.02.1995 av helseminister Werner Christie

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): "I VG 26. januar 1995 opplyses det at helsepersonell ved sykehusene skal detaljert føre opplysninger blant annet om seksuell legning i protokoll/journal ved svangerskapsavbrudd. Spørsmålene synes unødvendig detaljerte, svært personlige og lite relevante for spørsmålet om abort.

Kan helseministeren orientere om behovet for slike detaljerte rapporter?" Tatt opp av Siri Frost Sterri


Les hele debatten