Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til sosialministeren

Datert: 27.01.1995
Besvart: 01.02.1995 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Finans- og planavdelingen i Oslo kommune har sammenlignet inn- vandrernes og nordmenns bruk av sosialhjelp. Innvandrerne får utbetalt langt høyere beløp og over lengre tid enn nordmenn. Denne forskjells- behandlingen kan gi grunn for rasistiske holdninger.

Hva vil statsråden foreta seg for å redusere og fjerne denne forskjellsbehandlingen?"


Les hele debatten