Spørretimespørsmål fra Børre Rønningen (SV) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 03.02.1995
Besvart: 08.02.1995 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Børre Rønningen (SV)

Spørsmål

Børre Rønningen (SV): "I Arbeiderbladet 31. januar 1995 gjev arbeidsdirektør Hanisch uttrykk for at middel som i dag vert bruka på unge arbeidsledige bør omprioriterast til vaksne arbeidsledige.

Er statsråden enig i ein slik politikk, der ein set to vanskelegstelte grupper av arbeidssøkande opp mot kvarandre, og fryktar ikkje statsråden at ei slik nedprioritering av dei unge kan gje større kostnader for samfunnet på lang sikt?"


Les hele debatten