Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 03.02.1995
Besvart: 08.02.1995 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "En rekke personer med asyl eller opphold på humanitært grunnlag som har reist hjem til Chile med repatrieringsstøtte, har kommet tilbake til Norge. Begrunnelsen er blant annet at det er vanskelig å skaffe arbeid i Chile. Undersøkelser viser at ledigheten blant chilenere er omtrent like stor i de to land.

Mener statsråden det er fornuftig å belaste det norske samfunn ved å tillate dette?"


Les hele debatten