Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til samferdselsministeren

Datert: 03.02.1995
Besvart: 08.02.1995 av samferdselsminister Kjell Opseth

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "NSB har avvist samlokalisering av Gardermobanen - Hovedbanen gjennom Sørum og Ullensaker på tross av samlokaliseringens klare miljøfordeler. Samtidig fremheves det at dette kan vurderes i forbindelse med behandlingen av Norsk jernbaneplan for neste periode.

Mener virkelig statsråden at en samlokalisering av disse banene vil kunne konkurrere med andre prosjekter i Norsk jernbaneplan for neste periode?"


Les hele debatten