Spørretimespørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 31.01.1995
Besvart: 08.02.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): "Stikkprøver av de første standpunktkarakterene etter innføringen av Reform 94, kan tyde på at karakternivået har gått ned. Ifølge flere aviser er situasjonen særlig alvorlig for yrkesfagene, der andelen som har fått strykkarakter i ett eller flere fag, har økt.

Hvilke tiltak, for å sikre kvaliteten, vil statsråden iverksette dersom det viser seg at karakternivået synker etter innføringen av Reform 94?"


Les hele debatten