Spørretimespørsmål fra Sylvia Brustad (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 31.01.1995
Besvart: 08.02.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): "Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) har søkt om å få etablere et tilrettelagt desentralisert høgskoletilbud i informatikk for bevegelses- hemmede, med tilhørende tilrettelagt botilbud i Folldal kommune. NHFU samarbeider med Høgskolen i Hedmark, Folldal kommune og arbeids- markedsetaten i Hedmark.

Hvor står saken, og vil statsråden ta initiativ til at dette kan bli en realitet?"


Les hele debatten