Spørretimespørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 31.01.1995
Besvart: 08.02.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): "Spørsmålet om gjesteelevrefusjon for elever i den videregående skole, som søker seg til spesielle linjer utenfor eget fylke, er uavklart. Flere fylkeskommuner gjør vedtak om at de ikke vil refundere utgifter for slike elever.

Hvilke tiltak har statsråden tenkt å iverksette for å sikre gjesteelev- refusjonen til disse spesielle linjene?"


Les hele debatten