Spørretimespørsmål fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 02.02.1995
Besvart: 08.02.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)

Spørsmål

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A): "I Arbeiderpartiet sitt program er det slått fast at skulefritids- ordningane skal byggjast ut slik at alle barn i småskulen får eit tilbod. Antal plassar aukar stadig, det same gjer musikkskuletilbodet i kommunane.

På kva måte vil statsråden sikra at foreldrebetalinga ikkje vert så høg i einskilde kommunar at det er til hinder for at alle barn kan gjera seg nytte av desse tilboda?"


Les hele debatten