Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til justisministeren

Datert: 31.01.1995
Besvart: 08.02.1995 av justisminister Grete Faremo

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): "En drapsdømt som soner en 11 års fengselsdom fikk ifølge Dagbladet 65 permisjoner fra Ullersmo landsfengsel i 1994.

Er dette en "normal" permisjonspraksis for fengselsmyndighetene?"


Les hele debatten