Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til justisministeren

Datert: 03.02.1995
Besvart: 08.02.1995 av justisminister Grete Faremo

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Ved Oslo kretsfengsel har 12 fanger mistet det populære grunnkurset i mekaniske fag fordi undervisningslokalene ble stengt av Arbeidstilsynet fra 1. august 1994 etter at pålegg om utbedring ble gitt 7. februar 1994. Fengselsvesenet er ansvarlig for at undervisningslokalene skal være i orden.

Vil justisministeren "bry seg" slik at fangene umiddelbart får undervisning og lærerne kommer i gang med jobben de er ansatt for?"


Les hele debatten