Spørretimespørsmål fra Rolf Ketil Bjørn (SV) til forsvarsministeren

Datert: 31.01.1995
Fremsatt av: Paul Chaffey (SV)
Besvart: 08.02.1995 av forsvarsminister Jørgen Kosmo

Rolf Ketil Bjørn (SV)

Spørsmål

Rolf Ketil Bjørn (SV): "Moderniseringen av F16 flyene er et av de største og dyreste prosjektene Forsvaret har under arbeid. Den amerikanske regjeringen og det amerikanske firmaet som har ansvaret for moderniseringen nekter å utlevere opplysninger til Riksrevisjonen i Norge som dette organ trenger for å kunne utføre sin kontrolloppgave på vegne av Stortinget.

Vil statsråden ta opp saken med amerikanske myndigheter slik at Riksrevi- sjonen kan få de opplysninger de mener er nødvendig for å utføre sin oppgave?" (Tatt opp av Paul Chaffey)


Les hele debatten