Spørretimespørsmål fra Reidar Johansen (SV) til forsvarsministeren

Datert: 02.02.1995
Besvart: 08.02.1995 av forsvarsminister Jørgen Kosmo

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): "Verdens Gang har 31. januar 1995 et oppslag som hevder at Forsvaret ble varslet om at slepet av det russiske krigsskipet Murmansk hadde slitt seg tidlig den 23. desember 1994.

Medfører dette riktighet, og hva vil forsvarsministeren gjøre for å bedre sikkerhetsrutinene ved ulykker i norsk farvann?"


Les hele debatten