Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til statsministeren

Datert: 10.02.1995
Besvart på vegne av: Statsministeren
Besvart: 15.02.1995 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): "Statsministeren har iverksatt en sterk antirasistisk kampanje og derved legitimert mobbing av vanlige nordmenn som forsvarer norsk kultur og arbeidsplasser, noe som av Norsk Lærerlag stemples som rasisme.

Vil statsministeren ta avstand fra og fordømme Norsk Lærerlag, som i småskriftserie nr. 14 "Migrasjonspedagogikk Del 2 Antirasistisk arbeid", likestiller forsvar av norsk kultur og arbeidsplasser med slavehandel?"


Les hele debatten