Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til miljøvernministeren

Datert: 31.01.1995
Besvart: 15.02.1995 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): "Flere bedrifter i Stavanger, deriblant Kværner Rosenberg a.s, står i fare for å måtte trappe ned på grunn av urimelig strenge miljøpålegg fra Statens forurensningstilsyn når det gjelder støybegrensning.

Vil miljøvernministeren, som representerer et parti som angivelig har arbeid for alle som mål nummer 1, gripe inn og endre regelverket, slik at det også i fremtiden blir mulig å drive industrivirksomhet innenfor bygrensene?"


Les hele debatten