Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 03.02.1995
Fremsatt av: Johanne Sommersæter (Sp)
Besvart: 15.02.1995 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp)

Spørsmål

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp): "Når vil forurensningsloven tre i kraft for samferdselssektoren?" (Tatt opp av Johanne Gaup)


Les hele debatten