Spørretimespørsmål fra Anne Enger (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 09.02.1995
Fremsatt av: John-Arne Balto (Sp)
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 15.02.1995 av samferdselsminister Kjell Opseth

Anne Enger (Sp)

Spørsmål

Anne Enger (Sp): "Aftenposten meldte 1. februar 1995 at beboerne langs jernbanetraseen i Gamlebyen i Oslo er utsatt for svært mye støy fra jernbanen, og at belastningen kommer til å øke. Bydelsoverlegen i Gamle Oslo er bekymret for at bomiljøet vil bli forverret.

Mener miljøvernministeren at de støyskjermingstiltak NSB vil sette i verk i forbindelse med byggingen av Gardermobanen er tilstrekkelig for å sikre et godt bomiljø for innbyggerne i Gamlebyen?"(Tatt opp av J.-A. Balto)


Les hele debatten